TANIMI 

Orta gerilim hatlarda 36kV'a kadar yapılacak çalışmalarda, hattın geçici olarak faz-faz ve faz-toprak arası kısa devre eden güvenlik teçhizatıdır. 

ÇALIŞMASI
EG-32 Hat topraklama techizatı klipsleri hattın her fazına takılır ve kilipslerin branşman kabloları iniş kaplosu ile birleşerek 3 faz kısa devre edilir. İniş kablosu da topraklama kablosuna bağlanarak hattın 3 fazı da topraklanmış olur. Bu koruma, çalışılan bölgenin her iki tarafından yapılır.

KULLANMA
Çalışma bölgesinin baş ve son tarafından olmak üzere önce topraklama kazığı kablo boyunun yeteceği mesafede uygun bir zemine çakılır. Makaradaki kablo açılarak kablonun serbest ucu mengene ile topraklama kazığına sıkıca bağlanır. Manevra stankasına klips başlığı takılır, klipsler bu başlığa takılarak stanka yardımı ile klipslerin ağızları hattın altına gelecek şekilde tutularak, aşağıdan itilmek suretiyle klipslerin hatta takılması sağlanır.
Hatta takılan klips kendiliğinden stanka başlığından çıkarak hat üzerinde kalır.
Üç klips de bu şekilde takıldıktan sonra hat kısa devre edilmiş ve topraklanmış olur.
Teçhihazın hattta bağlamadan, teçhizat devresi üzerindeki bütün vidalı irtibatlar kontrol edilerek gevşeyen varsa sıkılmalıdır. Hat topraklandıktan sonra, üzerinde çalışılır, çalışma bitince yine stanka başlığındaki saplamalar klipslerin deliğine takılarak klipsler aşağı doğru çekilir, klipsler hattan çıkar ve başlık üzerine takılır. Teçhizat hattan ayrıldıktan  sonra hat servise alınır. Teçhizat hatta takılmadan önce hattan çıkarıldıktan sonra topraklama kablosu ve kazığı sökülür. Bu suretle hatta bulunması muhtemel statik gerilimler tehlikesizce deşarj edilir.
Hatta çalışırken, yanlış manevralarla hatta gerilim verilmesine karşı enerjinin geliş yönünde bir topraklama teçhizatı yeterli ise de, iklim şartlarına göre atmosferik gerilim tehlikesine karşı uç taraftan da ikinci bir topraklama yapılarak can emniyeti sağlanmasında fayda vardır. 
 
Teçhizatın fazlar arası 2mt., iniş kablosu 16mt boyunda olup yüksek gerilim hatlarına yetişecek miktardadır. Klipsler 3-22 mm çapındaki hatlara takılabilecek tarzdadır. 16mmkablosu 1sn. müddetle 4000 Ampere kadar dayanır. Stanka 3-75kV arasında kullanılır.

MUHAFAZA
Kablo ve stankanın direkt güneş ışınlarında açıkta bırakılmaması pas ve neme karşı rutubetsiz yerlerde ambalajında korunması gerekir.
 

TEÇHİZAT AĞIRLIĞI 

Sac Çanta (İçindeki Aksesuarlarla)          : 12,14kg
Çadır Çanta (İçinde Kazık ve Stanka ile) : 3,56kg.